Sklolaminátové jímky

Lehké a zároveň velmi pevné nádrže typu "housenka". Jsou vhodné pro akumulaci dešťové vody nebo jako vyvážecí jímky. Díky své konstrukci a použitému materiálu lze i větší housenky ukládat ručně. Vysoká odolnost skořepiny umožňuje uložení bez dalšího statického zajištění (obetonování) - platí při standartních podmínkách (vyjímky viz. varianty uložení níže). Dodáváme je ve velikostech od 1 do 30 kubíků.

HOUSENKA 2000LAM2
Kapacita m3 2
Výška mm 1260
Šířka mm 1240
Délka mm 2460
https://eshop.vodacz.com/lam-nadrze/23-lam2.html

HOUSENKA 3000LAM3
Kapacita m3 3
Výška mm 1460
Šířka mm 1240
Délka mm 2460
https://eshop.vodacz.com/lam-nadrze/24-lam3.htmlHOUSENKA 4000LAM4
Kapacita m3 4
Výška mm 1600
Šířka mm 1800
Délka mm 2500
https://eshop.vodacz.com/lam-nadrze/25-lam4.html

HOUSENKA 6000LAM6
Kapacita m3 6
Výška mm 1600
Šířka mm 1800
Délka mm 3450
https://eshop.vodacz.com/lam-nadrze/26-lam6.htmlHOUSENKA 8000LAM8
Kapacita m3 8
Výška mm 1600
Šířka mm 1800
Délka mm 4300
https://eshop.vodacz.com/lam-nadrze/27-lam8.html
HOUSENKA 11000LAM11
Kapacita m3 11
Výška mm 1600
Šířka mm 1800
Délka mm 6100
https://eshop.vodacz.com/lam-nadrze/28-lam11.html
Všechny jímky jsou při sandardním uložení SAMONOSNÉ (standardní uložení = není uloženo hlouběji než 0,5 m pod terén, není pojezdové a není uloženo v místě vysoké hladiny spodní vody).

Pro případy nestandardního uložení je nutné další statické zajištění, viz. tabulka s přílohami VARIANTY ULOŽENÍ.

Výkresy housenek
LAM2LAM3LAM4LAM6LAM8LAM11
2000 3000  4000 6000 8000 11000

VARIANTY ULOŽENÍ
STANDARTNÍ NÍŽE NEŽ 0,5M SPODNÍ VODA POJEZD 3,5T POJEZD NAD 3,5T

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

    LETÁK
LETÁK

Fotogalerie - Laminátové jímky