Produkty

Čistění odpadních vod

Čistění odpadních vod

Naše čistírny odpadních vod řady CLEANNY nejen že splňují s velkou rezervou zákonné normy předepisující účinnost čištění, ale zároveň neomezují uživatele v jejich standardním způsobu života...

Úprava vody

Úprava vody

Vodárenské filtry, průmyslové a vodárenské filtry, hygienizace vody, vodojemy, čerpací ATS (automatické tlakové stanice), podzemní vrty a studny, ...

Kalové hospodářství

Kalové hospodářství

Každá ČOV produkuje kaly, se kterými je zapotřebí nakládat dle platné legislativy. Nabízíme služby a vlastní výrobky, které efektivně řeší tuto problematiku.

 Hospodaření s dešťovou vodou

Hospodaření s dešťovou vodou

Jsme společností kladoucí velký důraz na ochranu životního prostředí. Nedílnou součástí tohoto přístupu je také rozumné nakládání a hospodaření s dešťovou vodou...

 Ostatní produkty

Ostatní produkty

Odradonovací zařízení OPJ, Bionosiče LEVAPOR, sklolaminátové jímky, biologické septiky, ocelové konstrukce

VODA CZ - Váš partner nejen pro čistou vodu