Produkty

Čistění odpadních vod

Čistění odpadních vod

Naše čistírny odpadních vod řady CLEANNY nejen že splňují s velkou rezervou zákonné normy předepisující účinnost čištění, ale zároveň neomezují uživatele v jejich standardním způsobu života...

Úprava vody

Úprava vody

Vodárenské filtry, průmyslové a vodárenské filtry, hygienizace vody, vodojemy, čerpací ATS (automatické tlakové stanice), podzemní vrty a studny, ...

 Hospodaření s dešťovou vodou

Hospodaření s dešťovou vodou

Jsme společností kladoucí velký důraz na ochranu životního prostředí. Nedílnou součástí tohoto přístupu je také rozumné nakládání a hospodaření s dešťovou vodou...

 Ostatní produkty

Ostatní produkty

Čerpací jímky, uzavírací armatury, bionosiče LEVAPOR, lapače tuku, dvouplášťové jímky, flokulační stanice, ...

VODA CZ - Váš partner nejen pro čistou vodu