Bionosiče Levapor


LEVAPOR je vysoce adsorbující, porézní nosič pro mikroorganizmy využívaný v biofilmových technologiích.

Levapor je vyroben z polyuretanové pěny, impregnované aktivním uhlím. Nosiče jsou po aplikaci kolonizovány velmi rychle díky mikroorganizmům, mající za následek nápadně vyšší účinnost a stabilitu procesu.

Unikátní výhody oproti jiným nosičům:

 • Je rychle kolonizován mikroorganismy a přizpůsobuje se prostředí
 • Obsahuje inhibitory, které snižují toxicitu média
 • Zvyšuje výkon a stabilitu bioprocesů.

Aplikace produktů LEVAPOR:

 • Ochrana životního prostředí - v biologickém čištění odpadních vod i úpravě vzduchu
 • Biotechnologie – fermentační procesy

VÝHODY, které používaní LEVAPORu nabízí:

 • Výrazné zvýšení výkonu čistíren odpadních vod a bioreaktorů
 • Vysoká stabilita v rámci procesu
 • Výrazně zlepšení výkonosti při modernizaci stávajících zařízení
 • Rychlá a snadná implementace.

Co Vám dále nabízíme?

 • Řešení na míru
 • Analýzy problému
 • Koncepty založené na praktických zkušenostech
 • Procesní design a konstrukce
 • Dodávka vhodné LEVAPOR technologie a její podpory
 • Speciální mikroorganismy

K Levaporu dodáváme separátor vláknitých nečistot, což je mechanické předčištění odpadních vod před vstupem na biologické čištění.

                                                      Soubory ke stažení
Vodní hospodářství.pdf
LETÁK