Aplikace velká ČOV NINGAN

Čistírna odpadních vod v NINGAN

Ningan je město s 440 000 obyvateli nacházející se cca 20 km jižně od města Mudanjiang v čínské provincii Heilongjiang. Oblast je charakteristická chladným podnebím. Díky pozitivním zkušenostem s biotechnologí LEVAPOR z aplikace ve fluidních reaktorech ve Finsku bylo rozhodnuto o použití též na nové městské ČOV ve městě Ningan s návrhovou kapacitou 22 000 m3/d odpadní vody na přítoku.

Na základě předešlých zkušeností byla navržena ČOV s aktivací o objemu 3 200 m3 a plněnou krychlovými nosiči LEVAPOR (20x20x7 mm) o celkovém objemu 480 m3 (15 obj. % aktivace). Provoz ČOV, postavené společností Harbin Baishenglubin Environmental Technology Co.Ltd, byl zahájen v říjnu 2010 (zimní období). I přes zapracování ČOV v zimních podmínkách bylo rychle dosaženo návrhových odtokových parametrů pro CHSK. Dosažení nitrifikace trvalo díky nízkým růstovým rychlostem nitrifikačních bakterií delší dobu.

Obr. 2: Plnění reaktoru                                                        

 Obr. 3: Fluidizované nosiče LEVAPOR

Parametry ČOV

Odtokové parametry dosažené v období října až prosince 2012 jsou vyobrazeny v Tab. 1 a 2 a Obr. 4-5.

ParametrRozměryHodnota
Objem reaktorů m3 3200 (4x800)
Objem nosičů LEVAPOR m3 480 (15%)
Doba zdržení h 3,5 - 3,8
2012ŘÍJENLISTOPADPROSINEC
CHSK přítok mg/l 294 295 306
odtok mg/l 33,7 35,8 37,7
BSK5 odtok mg/l 11,9 12,9 12,9
TN přítok mg/l 28,8 35,3 23,2
odtok mg/l 12,5 14,8 11,0
Namon odtok mg/l 2,0 3,2 3,34
Teplota OV °C 15,6 13,3 9,6

Tab. 1 a 2: Technická data a odtokové parametry ČOV Ningan v období října až prosince 2012.

Obr. 4: Odstraňování CHSK v období října až prosince 2012.

Obr. 5: Odstraňování dusíku při snižující se teplotě odpadní vody v období října až prosince 2012. Tmavě modrá – TN na přítoku (NE TKN!!!); světle modrá – Namon na odtoku; oranžová – teplota odpadní vody.

Závěr:

1)      Přes klesající teploty a výjimečně krátkou dobu zdržení v aktivaci (3,5 – 3,8 h místo obvyklých 6 – 10 h) bylo dosaženo velmi dobrých výsledků, odtokové koncentrace CHSK cca 33 – 38 mg/l (88 – 89%) a odtokové koncentrace Namon cca 2 – 3,3 mg/l (91 – 93%), čímž byly splněny veškeré legislativní požadavky.

 2)      Přes výraznou fluktuaci v nátokových koncentracích CHSK a TN bylo dosaženo stabilních odtokových hodnot bez pozorovatelného negativního účinku snižujících se teplot, což jen potvrzuje dřívější zkušenosti.

 3)      Výsledky potvrdily výhody biofilmové technologie a ukázaly, že aplikace bionosičů LEVAPOR poskytuje dlouhodobé řešení problému za výjimečně nízké pořizovací i provozní náklady.

Uveřejněné informace jsou založené na zkušenostech s aplikacemi nosičů LEVAPOR. Záruky na požadovaný účinek mohou být podány pouze po individuálním posouzení jednotlivých případů použití pro stanovené emisní limity a v některých případech až po provedení příslušných pilotních experimentů.