Hospodaření s dešťovou vodou

Hospodaření s dešťovou vodou "RAINY"

Jsme společností kladoucí velký důraz na ochranu životního prostředí. Nedílnou součástí tohoto přístupu je také rozumné nakládání a hospodaření s dešťovou vodou.Pod pojmem rozumné nakládání si představujeme přírodě blízké hospodaření, tedy takové, které v maximální možné míře napodobuje přirozený cyklus vody. Nechme vodu jejímu přirozenému prostředí, tedy na místě kde spadne.

Co systém "RAINY" obsahuje ?

V posledních letech, kdy je vody stále méně a méně, je čím dál tím diskutovanější téma uchovávání a využívání dešťových vod. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli Vám nabídnout komplexní řešení.

Jedná se o skupinu jednotlivých zařízení pro uchovávání a hospodaření s dešťovou vodou a jejím následném využívání.

První důležitá věc je uvědomit si, jak velkou akumulaci je třeba zřídit, následně dle ceny či druhu materiálu vyhodnotit, jaký typ nádrže zákazník preferuje. (Plast, sklolaminát, beton..) Tyto nádrže slouží jako akumulace dešťové vody, lze ji však i využít jako vyvážecí žumpy k Vaší chatě nebo jinému rekreačnímu zařízení. Nádrže je možné vybavit mechanickým sledováním hladiny pro rychlou kontrolu stavu hladiny v nádrži. Sledování hladiny nabízíme mechanické z důvodu maximální jednoduchosti a bezporuchovosti. Velkou výhodou také je, že není potřeba elektrická energie a tím další investice do chodu. 

Jako předstupeň nádrží doporučujeme umístit revizní a filtrační šachtu s vyjímatelným košem (RFŠ1), která slouží
jako filtr před vstupem dešťových vod do nádrže a tím zaručuje její ochranu. Vzhledem ke konstrukci této šachty je zajištěno vyčištění dešťové vody od listí a jiných podobných nečistot, které zadrží vyjímatelný koš. Další stupeň filtrace zajišťuje sedimentační prostor pod odtokovým potrubím, čímž je zajištěno usazení písčitých splavenin a tím je zabráněno zanášení nádrže. Další informace k této šachtě naleznete zde

Za akumulační nádrž je dle místních půdních podmínek možné umístit vsakovací galerie (WATGAL). Rovnoměrné vsakování dešťových vod do
půdy je zajištěno pomocí perforovaných trub. Tento výrobek je díky své konstrukci nenáročný na prostor při převážení a také jeho následná montáž je jednoduchá. Tyto vsakovací galerie je možné jednoduše poskládat do „jakékoliv“ velikosti a tvaru. Uložení je tedy velmi variabilní. Více informací a přesnější popis tohoto výrobku naleznete zde

Naakumulovanou dešťovou vodu lze využít různými způsoby. Nejčastější dvě využití jsou na zálivku zahrady a použití v domě, např. na splachování WC. Při využití vody pouze na zálivku
stačí do nádrže usadit klasické kalové čerpadlo. Přesný typ čerpadla se snažíme se zákazníkem stanovit na základě velikosti zavlažované zahrady a objemu nádrže. V případě
použití dešťové vody i v domě, je třeba na vstupu potrubí do domu nainstalovat filtr na mechanické nečistoty, tím se předchází poškození a zanešení potrubí nebo např. nádržky WC. U této varianty doporučujeme místo klasického čerpadla použít domácí vodárnu, nejlépe takovou, která je přímo v nádrži. Díky tomu se vyhnete hluku a zároveň ušetříte místo v domě. Vodárna, kterou standardně nabízíme, má vestavěný tlakový spínač, vestavěnou pojistku chodu na sucho, není nutné do soustavy připojovat expanzní nádobu a tlak z čerpadla je stálý a nekolísavý.

Je možné nakonfigurovat si systém dle Vašich potřeb (velikost nádrže, typ čerpadla atd.).

Jestliže se nechcete zdržovat konfigurací vlastního systému, připravili jsem pro Vás základní tři sestavy, kde je rozděleno použití, velikost nádrže, individuálně zvoleno čerpadlo dle použití a vhodně zvoleno adekvátní příslušenství. Sestavy jsou RAINY1, RAINY2 a RAINY3.

Prohlédnout si jednotlivé sestavy a případnou objednávku můžete vytvořit na našem e-shopu zde: https://eshop.vodacz.com/18--hospodareni-s-destovou-vodou-

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU "RAINY"
LETÁK