Hospodaření s dešťovou vodou

DOTAČNÍ PROGRAM DEŠŤOVKA - druhé kolo - podrobnější informace sekce NOVINKY

Jsme společností kladoucí velký důraz na ochranu životního prostředí. Nedílnou součástí tohoto přístupu je také rozumné nakládání a hospodaření s dešťovou vodou.Pod pojmem rozumné nakládání si představujeme přírodě blízké hospodaření, tedy takové, které v maximální možné míře napodobuje přirozený cyklus vody. Nechme vodu jejímu přirozenému prostředí, tedy na místě kde spadne.

Těmito pravidly se řídíme také při vývoji našich systémů:

 • Zachycení dešťové vody
 • Využití dešťové vody
 • Zasakování dešťové vody

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA VODY V DOMÁCNOSTI V LITRECH NA OSOBU A DEN

Sběr dešťové vody může v domácnosti nahradit až 50% spotřeby vody odebírané z vodovodu! Voda je cenný přírodní zdroj a musí být proto využívána rozumně a uvážlivě! Pokud je dešťová voda používána pouze pro zavlažování zahrady, pak bude spotřeba dešťové vody 60 litrů na metr čtverečný za rok. Průměrná spotřeba vody pro účely domácností (praní, splachování toalety, čištění), představuje cca 67 litrů na osobu a den.

Pokud je dešťová voda využívána jak pro potřeby domácnosti, tak pro zavlažování zahrady, pak si Vaší spotřebu jednoduše spočítáte tak, že vynásobíte počet osob v domácnosti denní spotřebou vody pro domácnost a dále vynásobením plochy zahrady spotřebou vody na jeden metr čtverečný zahrady.

Výpočet:

 • ROČNÍ SRÁŽKY

průměrné srážky zachycené (l/m2) x účinná plocha střechy (m2) x faktor materiálu = MNOŽSTVÍ (l/rok)

 • ROČNÍ SPOTŘEBA VODY

splachování toalety - 9 015 x 4 osoby = 36 060 litrů/rok
praní - 3 685 x 4 osoby = 14 740 litrů/rok
čištění/mytí auta - 800 x 4 osoby = 3 200 litrů/rok
zavlažování zahrady - 60 litrů x 500 m2 = 30000 litrů/rok
CELKEM 84 000 litrů/rok

 • OBJEM (V) ZÁSOBNÍ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

(67 200 + 84 000)  x  (21 dní/365)  =  
požadovaný V nádrže (4 350 litrů) / optimální V nádrže (4 500 litrů)

Modulární systém WATGAL

Je koncepčním řešením, které  již brzy bude představena veřejnosti.

Díky své modularitě je možno jej využít jako retenční nádrže, vsakovací objekty, kompletní systém zdroje vody pro domácí vodárnu či základ zavlažovacího systému Vaší zahrady.

 • Vsakovací modul

 • Nátokový modul velkých systémů
 • Filtrační vsakovací modul za ČOV

 • Zahradní modul

 • Modul pro akumulační nádrže
 • Čistící modul