Čistění odpadních vod

Odpadní vody

Potřebám dnešních domácností, novým postupům a technologiím v našich životech je potřeba přizpůsobovat také techniky a technologie čištění odpadních vod.
Ať se jedná o velký podnik, malou provozovnu, školu, rodinný dům, obec či město, všichni musí řešit nakládání s odpadními vodami. 

VODA CZ je tou správnou volbou pro řešení této problematiky. Uvědomujeme si, že životní prostředí, které nás obklopuje, je jen výsledkem toho, jak se chováme my sami. Proto je naší snahou přispívat svým počínáním k jeho zlepšení. Nevyrábíme čistírny odpadních vod proto, aby byly, ale proto, aby čistily.

Více než patnáctileté zkušenosti s realizací a prodejem vodohospodářských zařízení nám jsou dobrým základem pro úspěšnou aplikaci čistících systémů, a to v jakémkoliv prostředí.

Disponujete zdrojem odpadní vody nestandardních vlastností? Kontaktujte nás! Navrhneme technologické řešení, které následně otestujeme poloprovozními zkouškami. Pro každého zákazníka najdeme v našem sortimentu to pravé. 

Mottem naší produkce je: JEDNODUCHOST, KOMPLETNOST, ÚČINNOST

JAK ČOV VYBRAT?

Základ pro správný chod čistírny vytvoříte už jejím správným výběrem, tedy správným návrhem technologie, dostatečnou kapacitou a uvážlivým výběrem dodavatele. V sortimentu ČOV mnohem více než kde jinde platí, že nejlevnější není vždy nejlepší.

ČEMU VĚNOVAT POZORNOST PŘI VÝBĚRU DOMOVNÍ ČOV?

 • Certifikáty výrobků
  • Výrobek splňuje zákonem stanovené podmínky
  • Není třeba žádat stavební povolení
 • Záruka
  • Výrobky jsou testovány a je poskytována prodloužená záruka
 • Podpora prodeje
  • Poradenství, servis
  • Nakupujte u odborníků, znalost oboru je předností
  • Reference
 • Kompletnost dodávky
  • Nedoplácejte na snahu zalíbit se cenou, my Vám nabízíme součástí dodávky ČOV kompletní příslušenství – nic nedokupujete
 • Náročnost na obsluhu a údržbu
  • Máte na koho se obrátit v případě komplikací

Ke správnému určení kapacity ČOV je třeba znát několik důležitých údajů. Náš tým je plný odborníků, na které se můžete obrátit. Získáte nejen potřebné informace, ale kompletní poradenský servis.