Revizní a filtrační šachta (RFŠ1)

• Unikátní výrobek

• Velkoobjemový 30l koš s 5 mm otvory zajišťuje vyčištění od všech splavenin.

• Odtokové potrubí je umístěno 320 mm ode dna, čímž je docíleno prostoru pro písčité splaveniny, které se nedostávají dále do nádrže.

• Zlepšuje kvalitu zadržované dešťové vody, chrání výtlačné čerpadlo.