Podzemní vrty a studny

K zajištění zásobování objektů kvalitní podzemní vodou realizujeme vrtané studny a vrty. Tyto jímací objekty mají hloubku až 120 m. Pracím předchází vytyčení pramene, popř. zřízení průzkumného vrtu.

Technologické vystrojení a napojení vrtu

Po vybudování jímacího zdroje je provedeno technologické vystrojení čerpacím kompletem s napojením na vnitřní vodovod objektu. Na základě vlastních hydrotechnických výpočtů dojde k nadimenzování zařízení se zohledněním potřeby vody a tlaku. Následně je instalována armaturní šachta na záhlaví vrtu, ponorné čerpadlo a tlakoměrný komplet. Součástí dodávky je kompletní technologický rozvod silnoproudu včetně ovládání. Nejčastěji instalovaným typem ponorných čerpadel je GRUNGFOS, LOWARA, SIGMA.

Fotogalerie - Podzemní vrty a studny