Zdroje vody

Podzemní vrty a studny

Podzemní vrty a studny

K zajištění zásobování objektů kvalitní podzemní vodou realizujeme vrtané studny a vrty. Tyto jímací objekty mají hloubku až 120 m. Pracím předchází vytyčení pramene, popř. zřízení průzkumného vrtu.

Jímání povrchových vod

Jímání povrchových vod

Jímací objekty s mechanickým předčištěním.