Úprava podzemních vod

Dezinfekce vody chlorací se provádí dávkováním roztoku chlornanu dávkovacím čerpadlem řízeným od chodu hlavního čerpadla upravované vody. Souprava je umístěna v budově vodárny. Vzhledem k možnému použití čerpadel různých výkonů je uveden postup výpočtu ředění.

Dezinfekce vody

Dezinfekce vody chlorací se provádí dávkováním roztoku chlornanu dávkovacím čerpadlem řízeným od chodu hlavního čerpadla upravované vody. Souprava je umístěna v budově vodárny. Vzhledem k možnému použití čerpadel různých výkonů je uveden postup výpočtu ředění.

Použití dávkovacího čerpadla LMI

Vzhledem k možnému použití čerpadel různých výkonů je uveden postup výpočtu ředění. Pro určení množství chlornanu rozpouštěného v rozpouštěcí nádrži platí obecně:

Q * ( cp + cv ) * 3.6 = Qd * c * Vx / Vn kde:
Q - výkon čerpadla vody [l/s]
cp - požadovaná koncentrace chlóru v upravené vodě [mg/l] požaduje se 0.2-0,4 mg/l
cv - vlastní spotřeba chlóru [mg/l] (cca=0-0,3)
Qd - výkon dávkovacího čerpadla [l/hod], tj. max výkon * procento zdvihu/100 * procento frekvence/100, 
např 1,7 l/hod * 70/100*50/100=0,595=0,6 l/hod
c - koncentrace aktivního chlóru v chlornanu [g/l] (SAVO 50 g/l, chlornan 120 g/l)
Vx - objem rozpuštěného chlornanu (SAVO) [litry]
Vn - objem roztoku v zásobní nádrži [litry]

Dávka je přibližně 1-5 litrů Sava/40 litrů v nádrži.

Dávka je orientační, nutno doladit podle výsledků kontrol chlóru na síti (koncentrace v rozmezí 0,05 - 0,3 mg/l). Doporučené nastavení zdvihu a frekvence: storke 70%, speed 70%. K rozpouštění se použije destilovaná nebo demineralizovaná voda.

Popis zařízení dezinfekce

Jedná se membránové elektromagnetické čerpadlo s možností nastavení zdvihu membrány a četnosti pulsů.

Provoz:

Velikost dávky se nastavuje kombinací velikosti zdvihu, frekvence a koncentrace dezinfekčního roztoku. Velikost zdvihu je doporučena vyšší, než 0.3 minima. Zdvih (storke) je možné nastavovat pouze za chodu čerpadla v okamžiku pulzu. Jinak dojde ke smeknutí knoflíku na hřídelce a je nutné provést nové nastavení nuly, viz. originální návod. Čerpadlo se nechává v provozu do vyčerpání chlornanu do provozního minima, nádrž se vypláchne vodou a doplní se chlornan.

Závady:

Při vyšších okolních teplotách může dojít k zavzdušnění čerpadla. Odpojíme hadičku na horním ventilku a čerpadlo spustíme. Po naplnění hlavy čerpadla hadičku připojíme. Je také možné čerpadlo odvzdušnit potažení a přidržením knoflíků na horním ventilku. Relativně častá závada (1-2x ročně) je ucpání vstřikovací jednotky do potrubí s vodou. Příčinou je prudká změna pH vody po dávkování dezinfekce a následně tvorba sraženiny vodního kamene. Kromě konstrukčního uspořádání (gumička na konci injektoru) není možné jiné preventivní opatření. Pokud dojde k ucpání ventilků nebo jiných dílů, tak hlavu čerpadla rozebereme a vyčistíme kyselinou solnou.

Kontrola provozu dezinfekce:

Obsluha spočívá v kontrole funkce (kontroly případných netěsností) a měření obsahu chloru ve vodě. Požadovaný obsah chloru v síti je 0,05-0,3 mg/l; při měření mobilní sadou DPD - Merck se stanovení provádí kolorimetricky. Pro přesné stanovení se provádí kontrola DPD-Merck. O provedené kontrole se provede zápis do provozního denníku.