Podzemní vodoměrná šachta (PVŠ 1100)

Samonosná vodoměrná šachta pro umístění vodoměru. Na vnitřní stěně šachty jsou navařeny schůdky pro snadnou obsluhu. Průchod potrubí je zajištěn pomocí navařených svěrných tvarovek, díky kterým se potrubí zajistí proti posunu i proti průsaku vody do šachty. Dimenze a počet prostupů uděláme dle Vašeho přání. Umístění vodoměrné sestavy je na dně šachty. Standardní průlez o dimenzi DN600 je uzavřen izolovaným, pochozím poklopem.