Odradonovací zařízení OPJ

Radon ve vodách

Podzemní voda obsahuje vždy určité množství radonu. Obsah radonu ve vodě souvisí s obsahem přírodních radionuklidů v geologickém podloží. Pro odstraňování radonu z podzemní vody se používají aerační zařízení – radon je vytěsňován z vody jejím provzdušňováním.

Proč si vybrat OPJ?

Naše společnost vyvinula a nabízí zařízení OPJ. Jeho unikátní konstrukce nabízí hned několik výhod oproti stávajícím zařízením dostupným na trhu:

1. Prostorová nenáročnost: Podlouhlá konstrukce umožňuje lepší variabilitu umístění zařízení. Na rozdíl od provzdušňovacích věží (PV) lze zařízení instalovat uvnitř objektu, který má běžnou světlou výšku. Nehrozí tak riziko zamrzání jako u PV umístěných ve venkovních prostorech.

2. Variabilní konstrukce: Návrh zařízení probíhá dle skutečných prostorových možností ve vodohospodářském objektu a dle koncentrace radonu ve vodě. Zařízení lze přizpůsobit počtem aeračních elementů, půdorysnými rozměry i výškou.

3. Nízké provozní náklady: Nižší energetická náročnost než konkurenční zařízení. (Příklad: Zdroj o vydatnosti 0,7 l ∙ s-1 s obsahem Rn 300 Bq ∙ l-1 je upravován s 85 % účinností za pomoci zařízení 80 W, 230 V.)

Konstrukce zařízení

Princip funkce zařízení spočívá v průtoku vody soustavu přepážek uvnitř boxu zařízení. Intenzivní provzdušnění je zajištěno dmychadlem, které dodává vysoké množství vzduchu do aeračních elementů umístěných na dně boxu. Průtok vody speciální přepážkovou konstrukcí a současné provzdušňování vede ke zvýšení účinnosti odstranění radonu z vody. Aerační element lze snadno ze zařízení vyjmout a provést na něm opravy nebo ho vyměnit.

Kontaktujte nás

Nabízíme odbornou konzultaci a návrh individuálního řešení dle konkrétního zadání.

V případě zájmu kontaktuje paní Ing. Veroniku Hanušovou

LETÁK
OPJ - CZ