Lapače tuku

LAPAČE TUKU TL

Naše lapače tuků slouží k  zachytávání tuků  z restauračních provozů, rekreačních objektů, závodních jídelen a výroben masných výrobků. zařazuje se jako jednotka odlučující tuky před vstupem do čistírny odpadních vod nebo před vstupem do veřejné kanalizace.

Provedení lapáku tuku v kruhové nádrži vyrobené z polypropylenu zaručuje dlouhou životnost, stabilitu, nenáročnou údržbu, vodotěsnost je samozřejmostí.

 

Příprava pro instalaci Vašeho lapáku tuku není složitá záležitost

Zkontrolujte hladinu spodní vody, v případě vysoké hladiny bude třeba lapák obetonovat.

Připravte vodorovnou, armovanou, betonovou, základovou desku

Zkontrolujte Váš lapák s důrazem na zjevné mechanické poškození, např. při transportu. Poškozený lapák nelze instalovat

Při případném obetonování  lapáku je nutno současným naplňováním nádrže vodou ve všech prostorách lapáku zabezpečit protitlak betonové směsi.

Obdobným způsobem postupujte pri obsypu Lapáku, tedy spolu s obsypem postupně doplňujte všechny prostory lapáku vodou.

Nezapomeňte, že Váš lapák potřebuje údržbu, takže dobrý přístup do celého průměru lapáku je samozřejmostí.

 

UPOZORNĚNÍ:

Před lapák tuku nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků. Používání kuchyňských drtičů je nepřípustné z důvodu nadměrného zatížení lapáku tuku organickými látkami (kanalizace neslouží v žádném případě k transportu odpadu, stejně jako lapák tuku není čistička nebo jímka na kal).