Odvodňovací zařízení ASP

400 – 2000 EO

Malá zastavěná plocha: Vertikální režim chodu využívá výhody výškového osazení lisovací jednotky pro snazší nakládání s výstupními médii. Nevyžaduje rozsáhlé stavební úpravy.

Variabilita konstrukce: Zajišťuje možné složení a opětovné použití pouze v době lisování. Konstrukce lisu je pojezdová a lze ji umístit vedle stavebních objektů.

Bezobslužný režim chodu: Po uvedení do chodu nevyžaduje stálou přítomnost obsluhy.

K dispozici podklady k projektové dokumentaci: Včetně konzultace.

Nízké provozní náklady

Cyklický režim chodu: plnění – lisování – prázdnění – čistění

    ASP
LETÁK