Průmyslové ČOV

Naše společnost má ve svém portfoliu i řadu realizací průmyslových ČOV pro podniky různého zaměření. Jedná se například o čištění vody z výroby masných výrobků, perníku, piva, o odpadní vody z prádelny apod.

Pro biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody nabízíme i možnost realizace kontejnerových ČOV.