Kontejnerové ČOV 100 - 250 EO

Jedná se o čistírny, které jsou určené k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení,  výrobní podniky apod.

Tyto kontejnerové čistírny čistí komunální a splaškové vody, biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody.

KONTEJNEROVÉ ČOV
SCHÉMA LETÁK

Fotogalerie - Kontejnerové ČOV 100 - 250 EO