Kontejnerové ČOV Cleanny 100 - 200 EO

S ohledem na všeobecný trend, jsme připravili novou řadu mechanicko - biologických ČOV Cleanny EKONOMY 100 – 200 EO. Nové ČOV mají v řídící jednotce přednastavené režimy provozu tak, aby maximalizovaly úsporu el. energie. Jednotlivé režimy zohledňují zatížení ČOV, včetně. sezónního nebo rekreačního provozu.

Tato řada ČOV alternativně řeší absenci kalojemu. Pomocí služby „SMART KAL“ poskytované naší dceřinou společností VODA CZ SERVICE, nemusíme nutně integrovat do kontejneru kalojem. Instalací ČOV naše práce nekončí. Podrobnosti zjistíte na webu www.vodaczservice.com

KONTEJNEROVÉ ČOV
Vzorová čistírna 100 EO
Vzorová čistírna 150 EO
Vzorová čistírna 200 EO

Fotogalerie - Kontejnerové ČOV 100 - 200 EO