Domovní ČOV CLEANNY 8 a CLEANNY 15

OPRAVDU JEDNODUCHÁ domácí čistírna odpadní vody

Naše výrobková řada CLEANNY 8 – 50 odpovídá požadavkům normy.

Co je CLEANNY a jak funguje?

CLEANNY je biologická čistírna odpadních vod (ČOV) se samonosnou konstrukcí (tzn. že ve většině případů ji není třeba obetonovávat). Vyrobená je pouze z kvalitního 8 mm silného PP (polypropylenu), odolnému nástrahám prostředí, do kterého bývá umisťována. Čistírna je osazena unikátní patentovanou technologií dosazovací nádrže, jež díky své konstrukci výrazně zvyšuje efektivitu čištění. Principem čištění odpadní vody je využití aerobních bakterií, které ve svém metabolismu odbourají až 99 % organického znečištění vody. Vysoká účinnost čištění, ověřená certifikátem CE, dává možnost opětovného využití přečištěné vody.

Komu je určena CLEANNY?

CLEANNY je určená pro rodinné domy, bytovky, menší provozovny a podobná zařízení. Určena je převážně pro rodinné domy a číslovka pak označuje maximální počet připojených osob, tedy kapacitu ČOV.

Jak si CLEANNY pořídit?

Pořízení CLEANNY 8 nebo CLEANNY 15 je v souladu se strategií naší firmy jednoduché.

Nejjednodušší cestou je náš e-shop: https://eshop.vodacz.com/11-domovni-cov

Dále nás můžete kontaktovat telefonicky nebo mailem. V sekci kontakty: pan Jiří Kolovrátník.

V ceně čistírny najdete druhý motiv naší strategie, tedy KOMPLETNOST. To znamená, že v ceně čistírny je zahrnuto vše:

 • technologická vestavba
 • dmychadlo
 • časové spínací hodiny
 • univerzální nástavec, stavitelný 350 – 700 mm
 • ruční pilka na úpravu výšky nástavce
 • plastové pochůzné zastropení
 • hadice a chránička v délce 15 m pro napojení dmychadla
 • 2x nerezová spona na hadici
 • návod k montáži
 • návod k obsluze
 • provozní řád
 • protokol o zkoušce vodotěsnosti
 • nabídka servisní činnosti od naší sesterské společnosti VODA CZ SERVICE

Jak CLEANNY instalovat?

Ve snaze nepřenášet na naše zákazníky náklady spojené s instalací ČOV a jejím uvedením do provozu, připravili jsme přehledný obrázkový návod k instalaci, podle kterého zvládne naši čistírnu nainstalovat prakticky každý.

Unikátní nástavec na čistírnu se snadno přizpůsobí výšce okolního terénu bez předchozí složité anabáze měření a přeměřování.

Jak provozovat a udržovat?

Čistírna odpadních vod není bezúdržbové zařízení. Naše ČOV je skutečně jednoduchá. V její technologii nenajdete jedinou pohyblivou součást, vše je poháněno pouze vzduchem, který je k ČOV přiváděn z dmychadla, které může být vzdáleno až 15 m. Nedoporučujeme umisťovat dmychadlo přímo do prostoru čistírny. Agresivní prostředí, které v ČOV panuje, není optimálním prostředím pro provoz dmychadla. Nejlepší umístění je např. sklep, technická místnost, garáž atp. Také prostor ČOV je nutné pravidelně kontrolovat, udržovat nátokový koš, kontrolovat množství kalu atd. Podrobný návod k obsluze najdete také v závěru této stránky.


Soubory ke stažení

CLEANNY 8CLEANNY 15
CERTIFIKÁT
TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA
SCHÉMA SCHÉMA
NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD K MONTÁŽI
NÁVOD K OBSLUZE
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
LETÁK