Domovní čistička CLEANNY 8 HOME a CLEANNY 15

CLEANNY 8 HOME a CLEANNY 15

PRVNÍ OPRAVDU JEDNODUCHÁ domácí ČISTÍRNA odpadní vody (ČOV)

KONTROLA ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE

5. května 2013 byla ukončena kontrola společnosti VODA CZ zaměřená na dodržování zákona č. 22/197 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

Závěrem kontrolního protokolu je, že výrobková řada CLEANNY 8 – 50 odpovídá požadavkům normy.

Co je CLEANNY a jak funguje?

CLEANNY je biologická čistírna odpadních vod (ČOV) se samonosnou konstrukcí (ve většině případů ji není třeba obetonovávat). Vyrobená je pouze z kvalitního 8 mm silného PP (polypropylenu), odolnému nástrahám prostředí, do kterého bývá umisťována. Čistička je osazena unikátní patentovanou technologií dosazovací nádrže, jež díky své konstrukci výrazně zvyšuje efektivitu čištění. Principem čištění odpadní vody je využití aerobních bakterií, které ve svém metabolismu odbourají až 99 % organického znečištění vody. Vysoká účinnost čištění, ověřená certifikátem CE, dává možnost opětovného využití přečištěné vody.

Komu je určena CLEANNY?

CLEANNY je určená pro rodinné domy, bytovky, menší provozovny a podobná zařízení.  HOME v názvu čističky předurčuje její použití, určená je tedy převážně pro rodinné domy a číslovka 15 pak označuje počet připojených osob, tedy kapacitu ČOV. Podrobnější technická data najdete ve stejnojmenné sekci.

Jak si CLEANNY pořídit?

Pořízení CLEANNY 8 Home, nebo CLEANNY 15 je v souladu se strategií naší firmy jednoduché.
Nejjednodušší cestou je kontaktovat nás telefonicky. Po telefonu vyřídíte nejen objednávku, ale obdržíte odpovědi na Vaše případné otázky.
V ceně čistírny najdete druhý motiv naší strategie, tedy kompletnost, to znamená, že v ceně čističky je zahrnuto vše:

  • technologická vestavba
  • dmychadlo
  • časové spínací hodiny
  • univerzální nástavec výška 750 mm
  • plastové pochůzné zastropení
  • hadice a chránička v délce 15 m pro napojení dmychadla
  • návod k montáži
  • návod k obsluze
  • provozní řád
  • protokol o zkoušce vodotěsnosti

Jak CLEANNY instalovat?

Ve snaze nepřenášet na naše zákazníky náklady spojené s instalací ČOV a jejím uvedením do provozu, připravili jsme přehledný obrázkový návod k instalaci, podle kterého zvládne naši čistírnu nainstalovat prakticky každý.
Rozpohybujte svůj návod k instalaci.
Unikátní nástavec na čistírnu se snadno přizpůsobí výšce okolního terénu bez předchozí složité anabáze měření a přeměřování.

Jak provozovat a udržovat?

Čistírna odpadních vod není bezúdržbové zařízení. Naše čov je skutečně jednoduchá. V její technologii nenajdete jedinou pohyblivou součást, vše je poháněno pouze vzduchem, který je k ČOV přiváděn z dmychadla, které může být vzdáleno až 15 m. Nedoporučujeme umisťovat dmychadlo přímo do prostoru čistírny. Agresivní prostředí, které v čov panuje, není optimálním prostředím pro provoz dmychadla, nejlepší umístění je např. sklep, technická místnost, garáž atp. také prostor čov je nutné pravidelně kontrolovat, udržovat nátokový koš, kontrolovat množství kalu atd. Podrobný návod k obsluze najdete také v závěru této stránky.


Soubory ke stažení

CLEANNY 8 HOME_certifikat  (pdf 469 kB)

CLEANNY 8 home navod k montazi (pdf 2 MB)

CLEANNY 8 stavebni pripravenost (pdf 299 kB)

CLEANNY 8 HOME schema.pdf (293 kB)

CLEANNY 8-50 technologicke_schema.pdf (221 kB)

CLEANNY 15 schema 1 (pdf 76 kB)

CLEANNY 15 schema 2 (pdf 473 kB)

CLEANNY 15 navod k montazi (pdf 1 MB)

CLEANNY 15 stavebni pripravenost (pdf 237 kB)

 Zařízení na srážení fosforu (pdf, 48 kB)