Biologické zemní filtry BBF

Použití biologických filtrů

Biologické plastové zemní filtry se používají jako dočišťovací stupeň čištění odpadních vod za objekty předčištění, jako usazovací nádrže - septiky. Na filtr se mohou přivádět pouze odpadní splaškové vody z domácnosti (kuchyň, sociální zařízení - WC, koupelna). Do septiku se nezaúsťují vody dešťové, podzemní, drenážní. Biologické zemní filtry jsou určeny pro umístění mimo komunikace.
 

Technologie čištění

Předčištěná odpadní voda se přivádí přívodním potrubím a následně rozvodnou drenáží do prostoru zásypu rozvodné drenáže. Voda gravitačně protéká filtrační náplní.

Na dně nádrže je položena sběrná drenáž, která "přefiltrované vody" odvádí do větrací šachty, šachty na odběr vzorků. Z šachty gravitačně odtéká do odtokového potrubí. Zanesení náplně závisí na skutečném zatížení předčistícího objektu a množství odpadních vod. Životnost náplně se předpokládá 20 let a je podmíněna pravidelnými revizemi.

SNADNÁ MONTÁŽ

Nátok a odtok téměř v rovině.

SNADNÁ OBSLUHA

Součástí  filtru revizní šachta pro odběr vzorků.

SNADNÉ UVEDENÍ DO PROVOZU

Zemní filtry dodáváme bez náplně. Pro náplň lze použít písek nebo biologický filtr s  Liaporem 8 – 16 mm a 4-8 mm. BBF dodáváme v hranatém nebo kulatém provedení.

BBF 3/6
Kapacita EO* 2 - 6
Filtrační náplň m3 7,2
Délka mm 3000
Šířka mm 2000
Výška mm 1200
BBF 6/10
Kapacita EO* 6 - 10
Filtrační náplň m3 12
Délka mm 5000
Šířka mm 2000
Výška mm 1200

* 1 EO - ekvivalentní obyvatel s produkcí odpadních vod 150 l/den.

Soubory ke stažení

FILTR 3/6 schema (pdf 195 kB)

BBF 3/6 vol_2 (pdf 155 kB)

BBF 3/6 navod k montazi (pdf 735 kB)

ZEMNI FILTR PISKOVY 3/6 stavebni pripravenost (pdf 197 kB)

FILTR 6/10 schema (pdf 208 kB)

FILTR 6/10 navod k montazi (pdf 736 kB)