Program a organizační informace | 21. 09. 2021

Konference společnosti VODACZ v Hořenicích 21. září

Formulář na potvrzení účasti je na konci stránky

organizacni-informace-seminar-2021-voda-cz.pdf (183 kB)

Skladba odborné části konference – navržení přenášející

a.    Část dotační tituly a legislativa 9:00 – 10:00

 • Možnosti finančního čerpání z dotačních programů MŽP a legislativa v oblasti nakládání s čistírenskými kaly.
  (MŽP – Ing. Veronika Jarolímová) [20 min]

 • Možnosti finančního čerpání dotací z Evropského dotačního programu HORIZON EUROPE.(Technologické centrum Akademie věd – Ing. Naďa Koníčková) [20 min]

 • Plánované legislativní změny v oblasti oběhového hospodářství v EU.
  (Europoslanec – JUDr. Stanislav Polčák) [20 min]

b.   Přestávka 10:00 – 10:15

c.   Část se zajímavostmi 10:15 – 11:45

 • Vztah mezi plochou aktivního povrchu a účinnosti bionosičů.
  (Levapor – Imre Pascik) [20 min]

 • Komplexní řešení likvidace tekutých odpadů.
  (VODACZ/VODACZService) [45 min]

 • Znečištění vod a odpadních vod pocházející z plastů a mikroplastů. Metodika Mezinárodního institutu pro nakládání s vodou a Enviromentálního programu při OSN?
  (Ricardo Zennaro) [15 min]

 • GIS – informační systém pro provozovatele vodovodů a kanalizací.
  (VaK Pardubice – Ing. František Masař) [20 min].

 • Carbon negativ 2031.
  (Jan Beran) [10 min].

d.    Přestávka na oběd 11:45 – 12:30

e.    Část tekuté odpady 12:30 – 13:30

 • Hygienizace kalu, perličky nového odpadového zákona, využití mezery v zákoně.
  (Josef Hlavatý) [20 min]

 • Využití bioplynové stanice a trendy v energetice - zemní plyn x elektřina.
  (Nova Energo – Štambaský) [20 min]

 • Výsledky z výzkumu inovativního přístupu materiálové transformace kalu aplikací středněteplotním pyrolýzy.
  (AdMas – Ing. Chorazy) [20 min]

f.    Přestávka 13:30 – 14:00

g.    Část vodní audity 14:00 – 15:45

 • Může být odtok z čistírny odpadních vod cenným zdrojem vody pro naši civilizaci?
  (PVK) [30 min]

 • Český institut pro akreditaci, o.p.s. – Akreditace jako nástroj posílení důvěry trhu, akreditace jako mezinárodní nástroj versus národní systémy (např. využití ISO 46001).
  (ČAI – Mgr. Vácha) [30 min]

 • Operační program Podníkání a inovace pro konkurenceschopnost – Vodní audit
  (doc. ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM) [20 min]

2.    Obchodní část

 • Manipulační technika do bioplynových stanic a prostorů s omezeným pohybem osob – pásobé dozery na dálkové ovládání
  – KOVACO mini Z.

 • Bezvýkopové technologie pro opravy trubních rozvodů
  – Trasko.

 • Nový výrobce hyperboloidních míchadlel a deodorizérů na českém trhu
  – Entec.

 • Měřicí technika od společnosti 
  – COMAC CAL.

 • Atypické výrobky pro čistírny odpadních vod a agresivní prostředí Moravia Systems a.s. výhradní distributor
  – CMO Valves Spain“

 • Laserové řezání zejména nerezových trub
  – Presstechnik.

 • Robotická budoucnost ve svařování trubních rozvodů a vystrojení čistíren odpadních vod
  – FANUC.

 • Možnost umístění fekálních nástaveb a sacích bagrů na podvozky TATRA s homologací traktor
  – TATRA.

 • Nový výrobce čerpadel na českém trhu
  – PUMPA.

 • Likvidace tekutých odpadů (včetně těch nebezpečných) ve Východních Čechách
  – Likvidace odpadů s.r.o.

 • To nejlepší z izraelských vín
  – Terra Vinifera.

<< zpět na výpis

Potvrzení účasti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.