Článek v časopisu SOVAK | 26. 02. 2020

V prosincovém vydání časopisu SOVAK byl otištěn článek o vodojemu v Malé Úpě.

Na vodojemu v Malé Úpě v Krkonoších bylo provedeno testování účinnosti sorpce huminových látek na aktivním uhlí. Provozovatel vodojemu řeší letitý problém s výskytem nárazového zbarvení vody. Vodojem je zásobován dvěma zdroji vody ze zářezů. Po většinu roku je voda vysoce kvalitní, problematické období nastává počátkem jara, kdy dochází k tání. V těchto dnech se nárazově voda barví do žluta vlivem přítomnosti zvýšené koncentrace huminových látek, které se do vody dostávají pravděpodobně z blízkých rašelinišť.

Úprava vody s obsahem huminových látek může být provedena za pomoci koagulačních mechanismů, alternativní metodou mohou být sorpční procesy. Účinnost sorpce je ovlivněna především hodnotou pH, přičemž lépe probíhá při jeho nižších hodnotách.

S ohledem na obtížnou přístupnost vodojemu bylo cílem navrhnout takovou technologii, která bude co nejjednodušší a bude klást pouze minimální požadavky na obsluhu. Z tohoto důvodu byla vybrána sorpce na předem vytipovaném druhu aktivního uhlí (jodové číslo 1000 mg·g-1, BET 1000 m2·g) Doba kontaktu vody se sorpčním materiálem byla zvolena 20 minut.

Testování proběhlo na jaře 2019 a již během zkoušky bylo viditelné, že zatímco do filtru natékala nažloutlá voda, z filtru již vytékala voda bezbarvá. V laboratoři byly stanovovány ukazatele barva, huminové látky a TOC. Rozbory bylo potvrzeno, že koncentrace huminových látek byla z původní hodnoty přesahující 40 mg·l-1 snížena na méně než 0,5 mg·l-1. Výrazné snížení koncentrací nastalo též u barvy a TOC (viz tab. 1). Dále bylo ověřeno, že délka filtračního cyklu je minimálně 4 dny.

Testování sorpce huminových látek na aktivním uhlí bylo úspěšné a pro danou lokalitu je toto řešení vhodné. Na účinnost sorpce má vliv i skutečnost, že voda má přirozeně nižší pH.

Výsledek studie bude sloužit jako podklad pro návrh technologie, která bude kapacitně dostačující pro celé spotřebiště. Za účelem prodloužení životnosti sorpční hmoty a snížení provozních nákladů se předpokládá, že technologie bude spouštěna pouze ve vytipovaných obdobích roku.

 

 

Barva (mg Pt·l-1)

Huminové látky (mg·l-1)

TOC (mg·l-1)

Zdroj 1

Surová voda 1

43

3,5

5,4

Surová voda 2

44

3,3

5,1

Upravená 1

<4

<0,5

<0,5

Upravená 2

<4

<0,5

<0,5

Upravená 3

<4

<0,5

<0,5

Zdroj 2

Surová voda 1

41

3,5

4,3

Surová voda 2

41

3,4

4,5

Upravená 1

<4

<0,5

<0,5

Upravená 2

<4

<0,5

<0,5

Upravená 3

<4

<0,5

<0,5

Tab. 1 Výsledky sledování vybraných ukazatelů

<< zpět na výpis