Inovační vouchery | 11. 02. 2021

Zajímáme se o možnosti využití potenciálu čistírenských kalů. I proto jsme navázali spolupráci s odborníky z AdMaS při VUT v Brně, se kterými v současnosti pracujeme hned na 3 projektech týkajících se této problematiky.

VODA CZ_povinná publicita_analýzy biocharu.pdf (76 kB)

VODA CZ_povinná publicita_technicko-ekonomická studie.pdf (76 kB)

VODA CZ_povinná publicita_zelená infrastruktura.pdf (77 kB)

<< zpět na výpis