Kontejnerové ČOV 100 - 250 EO

Jedná se o čistírny, které jsou určené k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení,  výrobní podniky apod.

Tyto kontejnerové čistírny čistí komunální a splaškové vody, biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody.

kontakty pro více informací:

Mgr. Jan Horkel, tel. 603 455 288, horkel@vodacz.com

Miloš Nýč, tel. 725 822 468, nyc@vodacz.com

Kontejner-250.pdf (112 kB)

Fotogalerie - Kontejnerové ČOV 100 - 250 EO